10 snadných tipů pro zvýšení online i offline prodejů

Podnikáte? Řešíte, jak co nejlépe propagovat svůj business? Práce bude potřeba na obou frontách – na internetu i naživo. Jaké marketingové kroky povedou k rozvoji vašeho podnikání a k vyšším prodejům?

Efektivní rady pro zvýšení prodejů online

1) Sbírejte e-mailové adresy

Jen málo lidí nakoupí už poprvé, když přijdou na váš web. Pokud od nich při této návštěvě nezískáte jejich e-mailovou adresu, můžete přijít až o 85 % potenciálních klientů. Proto jim za jejich e-mail nabídněte nějakou hodnotu, ať už to bude e-book, sleva na zboží nebo přínosný newsletter.

2) Zajistěte si organickou návštěvnost

Snažte se nastavit si jednotlivé stránky webové prezentace tak, aby se ve vyhledavačích zobrazovaly na prvních místech. K tomu je nutné zadat odpovídající klíčová slova do pozadí webu a nabídnout návštěvníkům kvalitní a relevantní informace o zboží a službách. K tomu mohou sloužit nejen produktové stránky, ale i blog s články. Ty mohou opět obsahovat klíčová slova, podle kterých vás vaši zákazníci lépe najdou.

3) Vypíchněte své benefity

Na webu se vám vyplatí mít nějaký prvek nebo lištu, kde budou stručně a jasně vypsané důvody k nákupu. Proč by si měl návštěvník koupit produkt nebo službu právě od vás? Nenechávejte lidi, aby sami přicházeli na to, v čem jste lepší než vaše konkurence!

4) Zlepšete popisky produktů

Při online prodeji musí mít zákazník možnost váš produkt do hloubky poznat. Kromě kvalitních fotek z různých úhlů nebo třeba videa mu nabídněte také podrobné, klidně i dlouhé popisy, které zákazníkovi předem zodpoví jeho otázky. Skvěle fungují také recenze od jiných zákazníků.

5) Používejte alespoň jeden placený zdroj návštěvnosti

Pro cílené získávání návštěvníků se vyplatí pustit se alespoň do jednoho typu placené reklamy za proklik, jako je např. FB reklama. Její nejsilnější stránkou je možnost přesného cílení na zákazníky. Čím přesněji je totiž zacílíte, tím více můžete prodat, a současně ušetřit za neefektivní reklamu. Nespoléhejte však jen na samotný Facebook. Cílení je třeba testovat, a to tak dlouho, dokud si nenajdete svou vlastní funkční strategii.

Spolehlivé kroky pro zvýšení prodejů offline:

1) Pravidelně se věnujte networkingu

Budujte povědomí o sobě a o tom, co děláte. Nikdy nevíte, na jakého člověka můžete narazit a komu vás může v budoucnu představit či doporučit. Choďte na oborové přednášky, networkingové akce, ptejte se, zjišťujte a prezentujte sami sebe i svoje podnikání.

2) Hledejte příležitosti k mluvení na veřejnosti o své specializaci

Mluvit veřejně o vaší odbornosti vás pasuje do pozice lídra v daném oboru, nehledě na budování povědomí o vaší značce a rozšíření sítě kontaktů či získání potenciálních zakázek.

3) Účastněte se veletrhů, konferencí a odborných akcí

Na takových akcích můžete navázat vztahy jak s potenciálními klienty, tak i s kolegy z příbuzných oborů, se kterými si můžete vzájemně doporučovat klienty.

4) Vyzkoušejte tištěnou reklamu

Lidé i dnes stále ještě čtou tištěné časopisy a noviny. Svou reklamu můžete dát buď do odborného časopisu, nebo do časopisu, který zajímá vaše cílové zákazníky. Další možností je třeba i lokální zpravodaj vaší městské části.

5) Navázání kontaktu s potenciálními klienty

Přímé oslovování potenciálních klientů, například po telefonu, sice nejde použít u každého typu podnikání, ale může být efektivní cestou k rozvinutí businessu. Pokud chcete telefonovat, svého potenciálního klienta kontaktujte jen tehdy, pokud vidíte jeho potřebu, kterou váš produkt nebo služba řeší.

I v dnešní digitální době hraje v prodeji stále svou roli mezilidský kontakt, který povzbuzuje důvěru. Ta je předpokladem úspěšného prodeje a je nutné ji se zákazníky vybudovat, především pokud prodáváte nákladnější produkty. Díky online marketingu zase můžete snadněji a rychleji oslovit výrazně větší počet zákazníků než offline. Jeho výsledky se navíc dají snadno a přesně měřit.

Blogs
What's New Trending

Related Blogs