Prodat či neprodat firmu

Prodat či neprodat? To je téměř Hamletovská otázka typu „Být či nebýt?“ a v případě podnikatele „Mít či nemít?“ …firmu.

Většina podnikatelů si tuto otázku minimálně jednou za svůj podnikatelský život položí. Kdy je nejvhodnější čas prodat svou firmu, popřípadě obchodní podíl či akcie firmy? Otázka vhodné doby je vždy na stole především z několika důvodů, přičemž pro většinu majitelů firem je maximalizace výnosu z prodeje firmy hlavním kritériem. Načasování prodeje firmy je jedním z důležitých faktorů, mající vliv na prodejní cenu firmy. Vhodné načasování souvisí s důvodem prodeje firmy.

Udělejme si malé shrnutí nejčastějších důvodů prodeje firmy.

Odchod na odpočinek (do důchodu) – odchod do důchodu bývá jedním z nejčastějších důvodů, proč majitel chce svou firmu prodat. Ano, může si ponechat vlastnictví firmy a najmout si manažera (ředitele), který povede firmu místo něj a stále tak mít benefity z provozu firmy. Na druhou stranu to pro většinu majitelů bývá milník, kdy chtějí zpeněžit své roky úsilí, které vložili do firmy. Jednou z výhod tohoto důvodu prodeje firmy je, že můžete čas prodeje zhruba plánovat dopředu a učinit tak potřebná opatření k optimalizaci firmy a maximalizaci její hodnoty.

Vyhoření – ten pocit zná spoustu podnikatelů, majitelů firem. Už to zkrátka nemohou vydržet: neustálé vypětí, stres, porady se zaměstnanci, dohadování s dodavateli, vymáhání pohledávek od zákazníků, hlídání kvality výrobků atd. Jednou z prvních věcí, co napadá majitele firmy v takové situaci, je prásknout dveřmi a jít. I v tomto případě je lepší odchod plánovat než impulsivně situaci řešit.

Nemoc nebo rodinné problémy – podstatné změny v podnikatelově osobním životě mívají vliv na rozhodnutí prodat firmu. Tyto situace obvykle neplánujeme, ovšem nikdy nevíte, kdy něco takového budete muset řešit. Proto je lepší být vždy připraven na prodej firmy.

Přesunutí se na jiný směr podnikání – každý z podnikatelů je jiný. Někdo má neustále nové nápady a jiný je zase systémově založený a rád zdokonaluje. Ten první, na základě svého nápadu, založí firmu a svou energií, inovativními nápady ji pozvedne do překotného růstu. Jakmile však firma projde obdobím rychlého růstu, přejde do období stability a mírného růstu, není to pro takového podnikatele dostatečná výzva a má nové nápady, myšlenky a chce již další výzvu. V tomto bodě je pro něj nejlepším řešením firmu prodat. Prodej firmy mu navíc zajistí finanční zdroje pro jeho nový projekt.

Špatné výsledky – v průběhu zhoršeného hospodářského období mnoho majitelů firem začne pomýšlet na prodej firmy. Už nemají energii se poprat s vnitřními a okolními podmínkami jejich byznysu. V takovém období, pokud se rozhodnou pro prodej firmy, nemohou majitelé firmy počítat s tím, že prodejní hodnota firmy bude podle jejich představ. Při stanovení prodejní ceny mohou zapomenout na všechny ty dobré roky, které předcházely dobám krize. Pokud však vytrvají a „odrazí se ode dna“, prokáží znovu rostoucí výsledky firmy, je jejich výdrž korunována výsledkem v podobě podstatně lepší prodejní ceny za firmu, než by tomu bylo v době krize.

Stěhování – v naší zemi to není tak častý důvod. Podnikatelům život přináší různé výzvy a stěhování se do jiné lokality či do jiné země nebo jiný kontinent bývá rovněž důvodem pro prodej firmy. Každá firma se nedá přestěhovat nebo přestěhování firmy a její činnosti do jiné lokality by přineslo více potíží než užitku. V takovém případě je lepší firmu zpeněžit a začít znovu v nové lokalitě působení.

Příležitost – Je to tady! Investor klepe na dveře a osloví Vás s nabídkou! Ano i to jen jeden z důvodů proč se majitelé firem rozhodnou firmu prodat. Ve většině případů investor chce jednat rychle a Vás tlačí čas. Je prodejní cena stanovena optimálně? Mohl bych v budoucnosti za firmu obdržet lepší cenu? Jsou ostatní podmínky nabízené investorem akceptovatelné? To je několik z otázek, které Vás při této příležitosti napadnou.

Takže prodat či neprodat? Je to jako se vším, záleží to na tom… Ať už firmu majitel prodává z jakéhokoliv důvodu, je důležité být na tento okamžik připraven. Nejlépe je být na tento okamžik připraven od prvního dne Vaší firmy či podnikání. Pak Vás otázka „Prodat či neprodat?“ nezaskočí a Vy budete vědět, zda je optimální čas a jakou prodejní cenu můžete očekávat.

Blogs
What's New Trending

Related Blogs