Diskrétnost při prodeji firmy

Je to jeden z hlavních rozdílů mezi prodejem nemovitosti a prodejem běžící, zavedené a perspektivní firmy.
Při prodeji nemovitosti pořídíte fotografie, případně video, připravíte informace o detailech nemovitosti a všechny tyto informace šíříte všemi možnými způsoby, aby reklamu na prodej se všemi detaily nemovitosti zhlédlo co nejvíce lidí.

A teď si představte podobnou situaci s firmou. Jak budete nahlížet jako zákazník na spolupráci s firmou, když budete vědět, že majitel tuto firmu prodává?
Existují tři základní skupiny subjektů, které mohou být prodejem firmy dotčeny.

První skupinou jsou zaměstnanci firmy. Přesto, že naprostá většina kupujících, kupuje firmu, aby stále běžela tak jako dosud nebo lépe, pokud se zaměstnanci dozvědí o prodeji firmy v nevhodný okamžik, může to vyvolat přinejmenším nepříjemnou atmosféru ve vzájemných vztazích na pracovišti a má to vliv na kvalitu jejich práce. To vede ke snížení výkonnosti celé firmy. Především zaměstnanci, kteří se cítí snadno nahraditelní, mohou tuto situaci vyvolat.

Druhou skupinou jsou samozřejmě zákazníci. V případě, že se dozvědí, že firma je na prodej, více zvažují další objednávky nebo přímo raději vyzkouší konkurenci. U mnohých menších firem jsou navíc obchodní vztahy navázány přímo na majitele firmy. Jakmile začnou klesat objednávky a tím tržby prodávané firmy, klesá zároveň hodnota firmy, a to je ta poslední věc, kterou by prodávající majitel chtěl.

A třetí skupinou jsou dodavatelé. Každá firma je jinak závislá na svých dodavatelích. Některé firmy mají celé široké spektrum dodavatelů, kteří jsou snadno na trhu nahraditelní. Jsou však firmy, které mají pouze několik málo klíčových dodavatelů a nemají možnost alternativy.
Nicméně každá firma si za dobu své působnosti vybudovala určité vztahy s dodavateli a je pravděpodobné, že pokud se dodavatel dozví o záměru majitele firmu prodat, bude usilovat o změnu podmínek dodávek.

U všech výše uvedených skupin se jedná především o subjektivní psychologické momenty, ale v momentu zahájení procesu prodeje firmy nemá její majitel prostor pro vysvětlování každému subjektu jeho záměr. Proto je důležité zejména v počáteční fázi prodeje firmy postupovat co nejdiskrétněji.

Nabízí se otázka, jak tedy postupovat při prodeji firmy, aby byla zachována důvěrnost? Jak zajistit, aby se nabídka prodeje firmy dostala do rukou největšímu počtu vhodných zájemců? Řešíme to zpracováním dvou typů neboli stupňů prezentačních dokumentů o prodávané firmě. Prvním z nich je Stručný profil bez identifikace firmy a druhým dokumentem je Detailní profil o prodávané firmě. Ve stručném profilu, někdy je také nazýván „Teaser“, uvádíme pouze základní informace, které by měly zájemci pomoci v rozhodování, zda je to pro něj vhodná příležitost pro další zkoumání. Na druhou stranu by neměl Stručný profil obsahovat takové informace, které by zájemci umožňovaly snadno identifikovat prodávanou firmu.
A pokud zájemce zjistí, že příležitost je pro něj zajímavá, je čas přistoupit k poskytnutí Detailního profilu o prodávané firmě. Nejprve však zavážeme zájemce k diskrétnosti podpisem Smlouvy o mlčenlivosti. Z našich zkušeností víme, že pro vážné zájemce není žádný problém takovou smlouvu podepsat. Takový zájemce má rovněž prospěch z toho, že celá transakce proběhne hladce a firma bude nadále fungovat bez jakýchkoliv problémů.
Tímto způsobem je zabezpečeno, že nabídka příležitosti se dostane do rukou co největšímu počtu zájemců a zároveň úplné informace o transakci obdrží pouze vážní zájemci.

Máte zájem o více informací? Rezervujte si bezplatnou důvěrnou informativní on-line schůzku na následujícím odkazu:

REZERVACE ONLINE KONZULTACE

Blogs
What's New Trending

Related Blogs