Kdy je správná chvíle pro prodej rodinné firmy?

Prosím? Prodávat rodinný poklad? Nikdy!
Tak to bychom zřejmě uslyšeli od velkého počtu majitelů rodinných firem. Spoustu majitelů a samozřejmě majitelek, budovalo své firmy s cílem, aby jejich potomci firmu jednou převzali a pokračovali v započatém díle. Jsou navíc povzbuzováni různými mediálními články úspěšných rodinných firem. V některých je zaměstnána již 3. generace rodinných příslušníků! Dokonce několik takových firem uzpůsobilo organizační strukturu tomu, aby rodinní příslušníci našli v ní své místo. Nebudeme posuzovat, zda je to správné pro rozvoj firmy, je to jistě zajímavý přístup. Na druhé straně spektra jsou zase majitelé firem, kteří se dočkali zklamání z toho, že jejich dědicové mají úplně jiné zájmy než řídit rodinný podnik.

Kdy prodávat rodinnou firmu?

Stejně jako u jiných firem, vhodný čas prodeje závisí na vnitřních a vnějších podmínkách. V zájmu hladkého průběhu transakce a maximálního výnosu z prodeje firmy je nezbytné vyhodnotit následující faktory:

  • Stupeň vývoje, ve které se firma nachází. Každá firma prochází fázemi svého vývoje, začínající jejím vznikem, přes ranou fázi, následovanou obdobím růstu tržeb, až do zralosti firmy, kdy se ve většině případů střídají období růstu a poklesu. Pro prodej firmy je vždy nejlepším okamžikem období růstu a to ať už se to týká rané fáze nebo fáze firemní dospělosti.
  • Tvorba zisku. Nikoho asi nepřekvapí, že většina kupujících hledá firmy, které generují zisk a zajímá je, zda firma je schopna generovat zisky i v budoucnosti.
  • Připravenost na prodej. Důkladná příprava firmy na prodej se vždy vyplatí a týká se to všech oblastí – nadbytečného majetku, organizační struktury, finanční stability, lidských zdrojů, marketingu a spoustu dalších oblastí. Neprodávejte firmu bez přípravy, pouze v případě neodkladných důvodů prodeje jako jsou zdravotní problémy, prodávejte bez přípravy.
    Vývoj oboru v němž firma podniká. Mezi vnější faktory patří zejména perspektiva oboru, jaké jsou klíčové faktory úspěšnosti oboru, jak je náročné vstoupit do oboru, zda obor podnikání je ve fázi růstu či poklesu a další vnější faktory.


U rodinných firem jsou pak určité specifické faktory, kdy je vhodné rozhodnout o jejím prodeji.
Nejsilnějším faktorem pro rozhodnutí o prodeji firmy bývají silné nesrovnalosti mezi rodinnými příslušníky týkající se strategie a řízení podniku. Týká se to nás všech, každý jsme svou povahou odlišní. Někdo preferuje rychlejší řešení, jiný zase pomalejší postup. Někdo je více technicky orientovaný, jinému je bližší obchod a marketing. Z odlišností vznikají různé pohledy na řešení situací a tyto neshody přinášejí nepříjemnou atmosféru do řízení firmy a přenášejí se do celého firemního týmu. Ano, někdy se to povede, vytvořit sehraný rodinný tým, ale ve většině případů rodinný prvek do firmy přináší více těžkostí než užitku. Navíc jsou pracovní hádky přenášeny do jinak poklidného rodinného života. V tomto bodu je nejlepší rodinnou firmu prodat a nechat každého člena rodiny jít si svou vlastní podnikatelskou či pracovní cestou.
Dalším silným faktorem je pokročilý věk majitele a chybějící pokračovatelé. Čas nikdo nezastavíme. Je otázkou co je pokročilý věk. Vnímání věkové hranice je  pro každého specifické, zda odejít na odpočinek ve věku 50, 60, 70 nebo více. Znám majitele, který je stále ve své firmě aktivní a oslavil již 90 let. Většina však v určitém věku chce přehodit výhybku a věnovat se již jiným aktivitám než být stále uvázaný povinnostmi ve firmě.
Jakmile se majitel rodinné firmy rozhodne firmu opustit, je na stole otázka následovnictví. A může to být nejen z důvodu, že následovník neexistuje, ale v rodině se nenajde nikdo vhodný, kdo by dál ve firmě pokračoval nebo naopak nikdo, kdo by chtěl ve firmě pokračovat. Setkáváme se často s tím, že majitel chce odejít na odpočinek opravdu v pokročilém věku a mezitím se jeho děti vydaly svým vlastním směrem, ať už profesním nebo podnikatelským. Všeho nechat a jít řídit rodinnou firmu nemají zájem. Jiným případem jsou majitelé firem, kteří své děti přivedli do rodinné firmy a děti ve firmě pracují, nemají však odvahu na sebe vzít podnikatelské riziko a odpovědnost.

A v těchto případech je nejlepším východiskem firmu připravit na prodej a prodat.

Blogs
What's New Trending

Related Blogs