Jste připraveni prodat svou firmu?

Přišel moment rozhodnutí a rozhodl(a) jste. Firmu prodám. A co teď? Jsem dostatečně připraven(a) na prodej?

Nebudeme rozebírat psychologické pohnutky, kdy v průběhu procesu prodeje firmy je ještě velký počet majitelů na vážkách, zda firmu chtějí doopravdy prodat.

Po rozhodnutí prodat firmu máte v podstatě dvě možnosti. Firmu na prodej připravit dlouhodobě nebo v krátkém čase nachystat to nejnutnější, co budete při prodeji firmy potřebovat. Samozřejmě vždy je nejlepší dlouhodobá příprava, ale někdy není časový prostor na takovou přípravu, protože důvody pro prodej to neumožňují. Dlouhodobé přípravě se budeme věnovat v některým z dalších článků našeho blogu, v případě, že chcete prodat firmu hned, proveďte následující přípravu.

 1. Připravte si seznam úkolů, které je nutné před prodejem provést.
 2. Stanovte si problémové oblasti, kde můžete v krátkém čase dosáhnout zlepšení a připravte akční plán na vylepšení těchto oblastí.
 3. Připravte si nezbytné podklady – dříve či později bude kupující požadovat detailní informace o Vaší firmě. Nejedná se pouze o finanční výkazy, obvykle za posledních 3-5 let, ale o další dokumenty jako organizační strukturu, seznam movitého a nemovitého majetku, výpisy z katastru nemovitostí, smlouvy, stav pohledávek a závazků, marketingový plán, certifikáty a další. Těchto dokumentů je celá řada a hladkému průběhu celého procesu prodeje firmy vždy prospívá, jsou-li tyto informace a podklady připraveny.
 4. Nechejte si stanovit hodnotu Vaší firmy. Většina majitelů má představu o tom, kolik peněžních prostředků by chtěli získat za svou firmu. Nicméně jejich představy se mohou lišit od vnímání hodnoty firmy trhem. Zadejte zpracování ocenění firmy, abyste měli představu o tom, jakou má hodnotu Vaše firma. Navíc Vám zpracované ocenění pomůže při vyjednávání s kupujícím.
 5. Sestavte si tým, který Vám pomůže při prodeji firmy. Při prodeji firmy majitel potřebuje spolupracovat s dalšími osobami, ať už se jedná o vypracování dokumentů k podpoře prodeje firmy, přípravu Informačního memoranda, finančních výkazů, právní dokumentace apod. Pro majitele je nejjednodušší si najmout poradce, který pro majitele zajistí marketing prodeje firmy a koordinaci celého procesu.

  Mezi nejdůležitější výhody spolupráce s poradcem patří:
  – majitel se může dále plně věnovat své dosavadní činnosti
  – poradce zabezpečí diskrétnost prodeje
  – poradce provede aktivní marketing prodeje
  – poradce se účastní jednání s kupujícím a přináší výhodu při vyjednávání
  – poradce se postará o hladký průběh transakce a celkovou koordinaci

  Většina majitelů firem prodává svou firmu jednou za život, poradce tak přináší zkušenosti z dalších uskutečněných transakcí, což je výhodné pro dosažení maximálního výnosu z prodeje firmy.
 6. Připravte si Informační memorandum. Je to dokument, který popisuje Vaši firmu, poskytuje přehled o jejích aktivitách, výsledcích, finančním stavu, majetku apod. V dokumentu je nutné uvést pravdivé údaje. Nepravdivost či nepřesnost v tomto dokumentu může mít za následek nejen zdržení celého průběhu transakce, ale může vést dokonce ke zrušení již zahájeného procesu prodeje firmy.


Příprava na prodej firmy může být otázkou několika týdnů, ale i dlouhých měsíců. Záleží na stavu firmy, dostupnosti potřebných dokumentů, časové dispozici členů týmu apod. Pokud se celý proces přípravy provede správně a ve vhodný čas, vede nejen k hladkému průběhu celého procesu prodeje firmy, ale hlavně k maximalizaci výnosu pro prodávajícího.

Blogs
What's New Trending

Related Blogs