Kde vzít peníze na koupi firmy?

edávno mne kontaktoval jeden ze zájemců o koupi firmy, vybral si firmu, která ho zajímá a rovněž se s prodávajícím majitelem shoduje na prodejní ceně firmy. Chtěl poradit, jakým způsobem lze získat financování pro akvizici této firmy.

Je to velmi časté téma, jakým způsobem financovat koupi firmy, ať už je kupujícím fyzická osoba nebo společnost.

Jaké jsou tedy možnosti financování?

 • Vlastní zdroje. Pokud máte naspořeno, máte vyhráno. Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak financovat akvizici firmy. Stejně jako v případě, že jste vlastníkem firmy, která za léta podnikání nakupila zisky v podobě peněžních prostředků. Koupíte-li firmu za vaše vlastní zdroje, nemusíte si tak dělat starosti se splácením cizích zdrojů a je to nejlepší start do nového podnikání.
 • Prodej vlastního majetku. Vlastníte dům, chatu nebo jiný nepotřebný majetek? Jeho prodejem získáte jednorázově balík peněz na koupi firmy a stejně jako v předchozím případě nebudete vázáni splácením půjčených peněz.
 • Zdroje rodiny nebo přátel. Další z možností je půjčka od rodinných příslušníků a přátel. Někdy se v rodině objeví hodný strýček, který rád pomůže. V případě těchto půjček se neobjevují většinou takové požadavky na zajištění splácení půjčky jako v následujících bodech a náklady financování nebývají vysoké.
 • Financování prodávajícím majitelem. Obvykle tento způsob financování funguje tak, že kupující složí první platbu ve výši 10-50% ceny a zbývající část je splácena v pravidelných měsíčních splátkách. Při tomto způsobu je nutné vhodně nastavit výši splátek a výši úrokové míry, za kterou prodávající peníze kupujícímu půjčuje. Oprávněným požadavkem prodávajícího je zajištění splátek, to znamená, co se stane v případě, že kupující přestane dohodnuté splátky plnit.
 • Spojení s dalším podnikatelem nebo tichý společník. Pokud ve svém okruhu známých máte někoho o kom víte, že má dostatečné finanční prostředky, aby vám s financováním pomohl, můžete jej přibrat za společníka a to, ať už oficiálního nebo tichého. Za takovou pomoc se obvykle sjednává podíl na zisku vašeho podnikání, což nemusí být pro vás v okamžiku začátku špatné, ale s postupující dobou a rostoucím úspěchem podnikání vám nemusí dělat dobře na duši, že někomu odevzdáváte podstatný podíl vašich zisků. Hodně důležité je, jak je vztah mezi vámi jako obchodními partnery vymezen. Určitě si hned od začátku určete, jakou rozhodovací roli bude mít nový společník – předejdete tak zklamání z toho, že se ve vlastní firmě při rozvíjení podnikání budete cítit svázaní a nesvobodní.
 • Bankovní úvěr. Sjednání bankovního úvěru není v dnešní době příliš náročné. Samozřejmě máte úplně jinou pozici jako fyzická osoba než jako podnikatel mající několikaletou historii s rostoucími tržbami. Pro jednání s bankou je důležité si udělat náležitou přípravu v podobě podnikatelského plánu a finančního plánu. Banka zkoumá vaši úvěrovou bonitu a bude požadovat odpovídající zajištění, ať už se jedná o zástavu vašeho osobního nebo firemního majetku.
 • Úvěr od nebankovní společnosti. Úvěr u nebankovní společnosti má podobná pravidla jako u bankovního ústavu. Tyto společnosti jsou však častěji více benevolentní, co se týká bonity klienta, na druhou stranu mnohé z těchto společností mají takový systém poplatků a pokut, který může takový úvěr značně prodražit.
 • Zpětný leasing. Vlastníte-li určitý majetek, je možné se dočasně zbavit vlastnictví tohoto majetku a tím získat leasingové financování. Váš majetek si formálně leasingová společnost odkoupí, vyplatí vám za něj peníze a vy jej zpátky splácíte v dohodnutých splátkách. Po zaplacení všech splátek je takto splácený majetek opět váš.
 • Rizikový kapitál, podnikatelští andělé, crowd funding. To je další skupina možností, jak získat financování pro své podnikání, ať už se jedná o zahájení podnikání nebo o koupi firmy. První dvě zmíněné možnosti se v oblasti malých firem objevují zcela výjimečně. Populární a rostoucí je crowd funding neboli česky skupinové (davové) investování – u tohoto druhu financování se otvírají možnosti i pro velmi malé firmy.
 • Systémové změny v kupované firmě. Dalším zdrojem financování jsou systémové změny zaměřené na zvýšení peněžního toku do kupované firmy. Jedná se zejména o následující oblasti:
  • snížení nebo eliminace nepotřebných výdajů ve firmě
  • sjednání výhodnějších dohod s dodavateli, kteří prodlouží dobu splatnosti dodávek
  • udržení výše zásob na co nejnižší úrovni
  • zajištění plateb od zákazníků v co nejkratší době.

Možnosti financování jsou specifické pro každou případ. Jaký způsob je nejlepší zrovna pro vás? Chcete pomoci s financováním? Potřebujete sestavit finanční plán?

Neváhejte využít naší úvodní bezplatné konzultace:

REZERVACE ON-LINE BEZPLATNÉ KONZULTACE

Blogs
What's New Trending

Related Blogs